Νέα Κρήνη

Η Nέα Κρηνη αποτελεί συνοικία της Καλαμαριάς. Ιδρύθηκε από Έλληνες πρόσφυγες μετά την μικρασιατική καταστροφή από το Τσεσμέ της Μικράς Ασίας. Ιστορικά οι κάτοικοι της ασχολούνται με την αλιεία, καθώς συνορεύει με το θαλάσσιο μέτωπο της Καλαμαριάς.

Επικοινωνία

Αντιδημαρχία Πολιτισμού Τουρισμού & Διεθνών Σχέσεων

Κομνηνών 60, 55132

Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2313 314 570, -577

email: tourismos@kalamaria.gr

Ενημέρωση

2021 Developed by MyCompany Projects. All rights reserved.

2022 Developed by MyCompany Projects. All rights reserved.